Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Zorgcircuit Vlaanderen en Brussel

Zonnelied vzw wil een sluitend en duurzaam zorgcircuit uitbouwen dat zowel voor de betrokken persoon en zijn netwerk als voor de samenleving (ook economisch) de ‘last’ zo klein mogelijk maakt.

De stuurgroep coördineert en stimuleert de intersectorale samenwerking en de optimalisatie van haar werking. Zij kan daartoe praktijkgericht onderzoek m.b.t. de werking op het provinciaal niveau voorstellen bij de universitaire stakeholder.

Drie projecten zijn hierbij essentieel:

  • Een preventieve functie ‘consulentenwerking’: orthopedagogen en psychologen uit beide sectoren die een beperkte werktijd ter beschikking staan om een betere beeldvorming en adviezen te formuleren voor dienstverleners die (nog) niet over de geëigende expertise beschikken.
  • Een outreachfunctie: de bekende MIC (Mobiele InterventieCel) die personen ondersteunt op de plaats waar ze verblijven en terugleidt naar het ‘gewone leven’.
  • Een ondersteunende functie (wat bekend staat als therapeutische projecten): in geval van chroniciteit om na terugkeer in het ‘gewone leven’ de dienstverlener blijvend te ondersteunen om zodoende herval te voorkomen.

Eind 2012 werd door Zonnelied vzw, in samenwerking met UPC Sint-Kamillus, voor de regio Brussel-Halle-Vilvoorde een tweede Consulententeam opgericht om de spreiding binnen Vlaams-Brabant te optimaliseren. Dit team werkt nauw samen met de CGG’s (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg) en wordt gefinancierd door het SEN (Steunpunt Expertisenetwerken).

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen