Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Zonnelied vzw is stichtend lid van deze vormingsorganisatie voor personen met een beperking.

De werkgroep van het samenwerkingsverband Mediander wou binnen het vormingslandschap voor personen met een beperking een leemte invullen voor de personen met een zwaar verstandelijke beperking. Pasform is nu een performante organisatie met verschillende vormingen per jaar.

Meer info: www.pasform.be

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen