Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Mediander is een open en vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties actief in de zorg, onderwijs en begeleiding van personen met een beperking in Vlaanderen en Brussel.

We willen ervoor zorgen dat de leden zich ondersteund weten bij het realiseren van hun opdracht. De leden van Mediander zijn ervan overtuigd, dat nog meer dan de voordelen van de schaalgrootte, samenwerking en ondersteuning van elkaar meer mogelijkheden heeft bij het realiseren van de eigen doelstellingen.

De leden van Mediander respecteren ‘de eigen waarden’ van de verschillende organisaties. In het samenwerkingsverband werken we met: Respect, dialoog en eigenheid.

Meer info: www.mediander.be

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen