Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Zonar is een samenwerking tussen gehandicaptenzorg en ouderenzorg in Brussel.

Zonar is een deel werking van Zonnelied vzw en staat voor ondersteuning op maat aan volwassen mannen en vrouwen met een (verstandelijke) beperking.

Er worden intersectorale samenwerkingsverbanden uitgebouwd met Brusselse woonzorgcentra. Binnen deze woonzorgcentra worden alle cliënten, jonger dan 65 jaar en met een handicap bevraagd over hun dromen, noden, wensen en netwerk. Op basis daarvan wordt op zoek gegaan naar partners uit de sector voor personen met een handicap en uit andere sectoren, die een meerwaarde kunnen betekenen voor de cliënten en voor het personeel van de woonzorgcentra.

Verder worden ook een aantal methodieken (werkgroep, intervisies, ondersteuning op de werkvloer, casusbesprekingen,…) en materialen (instrument voor vraagverduidelijking, handleiding voor personeel van woonzorgcentra,…) aangereikt.

De meeste cliënten hebben geen VAPH erkenning waardoor er binnen het project gezocht wordt naar rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning. Daarnaast werkt Zonar ook nauw samen met de directie en personeelsleden van de woonzorgcentra. Zonar poogt samen met hen via flexibele, creatieve methoden kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan te bieden aan de bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra.

Meer info:www.zonar.be

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen