Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

De Begijnenpassage

De Begijnenpassage ontwikkelt een nieuw en integraal concept dat, via netwerk van formele en informele actoren, de realisatie van een buurtzorgnetwerk ambieert. Het uitgangspunt is de verbinding van wonen en zorg, op maat en ingebed in een zo gewoon mogelijke woonomgeving. In deze kijk staat de mens in zijn of haar omgeving centraal. Aandacht gaat naar de multiculturele context, sociale inbedding, solidariteit, inclusie, kleinschaligheid en kwaliteit van leven voor iedere betrokkene. Zonnelied vzw is samen met Huis Perrekes vzw en het Kenniscentrum Welzijn Wonen en zorg initiatiefnemer.

Download hier het cahier De Begijnenpassage een pilootproject in een zorgzame buurt

Download hier De Begijnenpassage - Zorgzame buurt - Be connected

Adres: Begijnenstraat 54, 1080 Brussel
Tel: 02 / 466 13 47

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen