Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Zonnelied neemt deel aan

  • Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg zowel wat betreft plenaire vergadering als stuurgroep
  • De werkgroep RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) van de regio Brussel
  • De stuurgroep BrAP-DOP in Brussel
  • Het Vlaams Welzijnsverbond, o.a. in de commissie FAM
  • Het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg Halle-Vilvoorde
  • Sociale raad Lennik
  • Welzijnsraad Opwijk
  • Welzijnsraad Roosdaal
  • Brussels overleg thuiszorg

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen